نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

همدلی و هم افزایی ملی و علمی
ایجاد کننده وبلاگ : محمود خسروی

Google

در اقلیم شناسان ایران
در كل اینترنت
ابزار پرش به بالا


نویسنده: محمود خسروی |
سه شنبه 24 خرداد 1390 |

با توجه به آنکه تا کنون متولی خاصی برای تعیین الویت های پژوهشی اقلیمی در کشور وجود نداشته است .به نظر می رسدیکی از وظایف انجمن هدایت و ترسیم نقشه راه برای این مطالعات است تا در انتخاب پایان نامه های ارشد ودکتری و طرح پزوهشی از انجام کارهای موازی،فاقد اعتبار و تکراری جلوگیری شده و در عین حال تحقیقات با هم افزایی کمکی به توسعه دانش اقلیم شناسی کشور و همسویی آن با مطالعات بین المللی بنماید.انجام این مهم نیازمند یاری شما اعضای محترم انجمن است. در فهرست زیر برخی از اولویت های مطرح شده در سنوات قبل را درج نمود ه ایم.تکمیل و اصلاح همین فهرست هم کاری بس بزرگ است:

·         انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسك به كمك مطالعات بلایای آب و هوایی

·         امكان‌سنجی پیش بینی بلند مدت (اقلیمی) بلایای جوی و دریایی (خشكسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان- بهمن- صاعقه - مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای ...) درمناطق مختلف كشور در بازه‌‌های مختلف زمانی

·         طراحی سیستم‌های جامع هشدار بلایای جوی (خشكسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان- بهمن- صاعقه - مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای ...) دركشور در بازه‌‌های مختلف زمانی

·         پهنه‌بندی ریسك بلایای جوی (خشكسالی- سیل‌‌- تگرگ- طوفان- بهمن-صاعقه - مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا ...) در نقاط مختلف

·         تهیه اطلس اقلیمی بلایای طبیعی كشور

·         تحلیل الگوهای سینوپتیكی طوفانهای گرد وخاك در مناطق جنوب غرب ایران

·         تحلیل الگوهای سینوپتیكی خشكسالیهای فراگیر در سطح ایران

·         مطالعه الگوهای سینوپتیكی بارشهای سیل زا در حوضه های منتخب

·         تحلیل الگوهای سینوپتیكی طوفانهای دریایی مناطق ساحلی شمال و جنوب كشور

·         امكان‌سنجی پایش خشكسالی با استفاده از شاخصهای SPI ، پالمر  و ...

·         یررسی و تحلیل تاریخ آغاز و خاتمه یخبندانهای تابشی و فرا رفتی در استانهای سردسیر كشور (ایلام ...)

·         جفت كردن مدلهای هواشناسی و آب شناسی به منظور پیش آگاهی سیل در حوضه های سیل زا

·         برآورد حداكثر سیل  محتمل در حوضه های آبریز منتخب كشور

·         پهنه بندی یخبندان‌های خسارت بار در بازه زمانی گلدهی درختان دركشور

·         بررسی سرمازدگی محصولات كشاورزی و روشهای پیش بینی آن

·         بررسی مناطق مستعد استفاده از فناوری باروری ابرها به منظور كاهش اثرات خشكسالی

·         امكان‌سنجی استفاده از فناوری تگرگ‌زدایی به منظور كاهش خسارات ناشی از آن

·         پیش‌بینی پدیده‌های آب و هوایی به كمك داده‌های راداری (بارش تگرگ، شدت تلاطم، تخمین رواناب، مناطق در معرض بارش شدید، طوفانهای گردو خاگ، ...)

مطالعات پیش‌‌آكاهی‌های آب و هوایی در بازه‌های زمانی و مكانی مختلف

·         امكان‌‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های كوتاه مدت (ساعتی، روزانه، ماهانه، و فصلی) منطقه‌ای (بزرگ مقیاس و میان مقیاس و ریزمقیاس) پارامترهای هواشناسی، دریایی و هیدرولوژی با استفاده از روشهای مختلف آماری: سری‌های فوریه، منطق فازی، شبكه‌های عصبی، مدلهای آماری مانند SDSM،  ...

·         امكان‌‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های كوتاه مدت (ساعتی، روزانه، ماهانه، و فصلی) منطقه‌ای (بزرگ مقیاس و میان مقیاس و ریزمقیاس پارامترهای هواشناسی، دریایی و هیدرولوژی با استفاده از طراحی مدلهای عددی و یا استفاده از مدلهای عددی تجارتی...

·         صحت سنجی و كالیبره سازی مدلهای فوق در بازه های زمانی و محدوده‌های مكانی یكسان به منظور مقایسه، تعین دقت و كاربری بهینه آنها در پیش‌بیتی‌

·         امكان‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های فصلی با استفاده از شاخص‌های دورپیوند مانند ENSO، NAO، MA، MJO، NCP،NO، ...

·         طراحی مدلهای عددی پیش‌بینی آب و هوا در مقیاس جهانی و یا به اجرا درآوردن مدلهای آماده مانند GCM    


بقیه در ادامه مطلب

انرژی باد  و انرژی امواج دریایی


·        شناسایی مناطق بادخیز در جهت بهره برداری از انرژی بادی


·        امكان سنجی استفاده از امواج جزر و مدی در خورهای خلیج فارس جهت تولید برق

·        شناسایی مناطق مستعد بهره برداری از انرژی امواج ناشی از باد

انرژی خورشیدی


·        مطالعه اقلیمی مناطق مختلف كشور با كمترین مقدار ابرناكی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی

·        تعیین پتانسیل انرژی خورشیدی در سطح استان های پرتابش كشور

 

 

·        ایجاد سازه‌های دریایی و مدیریت سواحل با شناخت خصوصیات هواشناسی دریایی و  فیزیك دریای منطقه


·        مطالعه حوزه‌های آبریز با شناخت خصوصیات هواشناسی آبشناسی منطقه

معماری شهری با شناخت خصوصیات اقلیمی منطقه


·        بررسی شاخصهای آسایش زیستی و به كارگیری پتانسیلهای اقلیمی در معماری

·        طراحی شهری  بر اساس خصوصیات اقلیمی منطقه -  ساحلی و غیر ساحلی

بهبود  فرایندهای كشاورزی، تأمین غذایی، نگهداری و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی با كمك دانش هواشناسی


·        امكان‌سنجی ارائه پیش‌‌بینی‌های فصلی،كوتاه مدت و هشدارهای به موقع برای مقاصد كشاورزی در مناطق مختلف و براساس نوع محصول  

·        ارائه پیش‌بینی‌های دریایی با هدف تأمین نیازهای صیادی

·        تهیه اطلس هواشناسی كشاورزی و پهنه‌‌‌‌بندی آن برای محصولات مختلف  برروی كشور

·        ایجاد سیستم‌های پیش‌آگاهی آفات و بیماریهای گیاهی مهم كشور

·        ارزیابی پارامترهای هواشناسی در ارتباط با رشد محصولات مختلف كشاورزی و  عملكرد محصولات زراعی استراتژیك كشور

·        توزیع مكانی احتمال بارندگی جهت نقاط مناسب كشت دیم گندم

·        طبقه بندی زراعی كشور در دهه‌های آینده

·        پهنه‌بندی اقلیم كشاورزی استانهای كشور

·        مطالعات بیابان زدایی ملی از دیدكاه هواشناسی

·        مطالعه سرمازدگی محصولات كشاورزی و روشهای پیش‌‌‌‌‌بینی آن در استانهای سردسیر كشور

·        مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات فنولوژیكی و فیزیولوژیكی محصولات كشاورزی مختلف 

·        مطالعات اقلیم و تغییرات اقلیمی


·        ارزیابی تغییرات اقلیمی كشور در گذشته، حال و آینده توسط مدل‌های مختلف اقلیم منطقه ای از جمله:  PRECIS ، RegCM  و ...

·        مطالعه اقلیم ایران در گذشته، حال و آینده با استفاده از مدل‌های مختلف اقلیمی از جمله  WG، LARS ، Magic scengen ، DSM ، ...

·        پهنه بندی اقلیمی كشور از منظر تطابق با سناریوهای اقلیمی معتبر

·        تهیه اطلس اقلیمی هواشناسی كشور:   

·        تهیه اطلس اقلیمی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیكی دریاهای ایران

·        تهیه بانك داده‌های اقلیمی- هواشناسی كشور

·        مطالعه اقلیم دریاهای ایران و تأثیر آن برروی اقلیم ایران

·        تأثیر جهانی ناوبری هوایی بر تغییرات اقلیمی/ بر تغییرات لایه ازن/ بر تغییرات تابش فرابنفش

·        مطالعه تأثیر تغییراقلیم بر تغییرات تراز آب دریاهای ملی


·        امكان‌سنجی پیش بینی كوتاه مدت بلایای جوی و دریایی (خشكسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان-بهمن- صاعقه- مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای ...)  در درمناطق مختلف كشور

 

·        انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسك به كمك مطالعات بلایای آب و هوایی

·        امكان‌سنجی پیش بینی بلند مدت (اقلیمی) بلایای جوی و دریایی (خشكسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان- بهمن- صاعقه - مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای ...) درمناطق مختلف كشور در بازه‌‌های مختلف زمانی

·        طراحی سیستم‌های جامع هشدار بلایای جوی (خشكسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان- بهمن- صاعقه - مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای ...) دركشور در بازه‌‌های مختلف زمانی

·        پهنه‌بندی ریسك بلایای جوی (خشكسالی- سیل‌‌- تگرگ- طوفان- بهمن-صاعقه - مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا ...) در نقاط مختلف

·        تهیه اطلس اقلیمی بلایای طبیعی كشور

·        تحلیل الگوهای سینوپتیكی طوفانهای گرد وخاك در مناطق جنوب غرب ایران

·        تحلیل الگوهای سینوپتیكی خشكسالیهای فراگیر در سطح ایران

·        مطالعه الگوهای سینوپتیكی بارشهای سیل زا در حوضه های منتخب

·        تحلیل الگوهای سینوپتیكی طوفانهای دریایی مناطق ساحلی شمال و جنوب كشور

·        امكان‌سنجی پایش خشكسالی با استفاده از شاخصهای SPI ، پالمر  و ...

·        یررسی و تحلیل تاریخ آغاز و خاتمه یخبندانهای تابشی و فرا رفتی در استانهای سردسیر كشور (ایلام ...)

·        جفت كردن مدلهای هواشناسی و آب شناسی به منظور پیش آگاهی سیل در حوضه های سیل زا

·        برآورد حداكثر سیل  محتمل در حوضه های آبریز منتخب كشور

·        پهنه بندی یخبندان‌های خسارت بار در بازه زمانی گلدهی درختان دركشور

·        بررسی سرمازدگی محصولات كشاورزی و روشهای پیش بینی آن

·        بررسی مناطق مستعد استفاده از فناوری باروری ابرها به منظور كاهش اثرات خشكسالی

·        امكان‌سنجی استفاده از فناوری تگرگ‌زدایی به منظور كاهش خسارات ناشی از آن

·        پیش‌بینی پدیده‌های آب و هوایی به كمك داده‌های راداری (بارش تگرگ، شدت تلاطم، تخمین رواناب، مناطق در معرض بارش شدید، طوفانهای گردو خاگ، ...)

·        مطالعات پیش‌‌آكاهی‌های آب و هوایی در بازه‌های زمانی و مكانی مختلف


·        امكان‌‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های كوتاه مدت (ساعتی، روزانه، ماهانه، و فصلی) منطقه‌ای (بزرگ مقیاس و میان مقیاس و ریزمقیاس) پارامترهای هواشناسی، دریایی و هیدرولوژی با استفاده از روشهای مختلف آماری: سری‌های فوریه، منطق فازی، شبكه‌های عصبی، مدلهای آماری مانند SDSM،  ...

·        امكان‌‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های كوتاه مدت (ساعتی، روزانه، ماهانه، و فصلی) منطقه‌ای (بزرگ مقیاس و میان مقیاس و ریزمقیاس پارامترهای هواشناسی، دریایی و هیدرولوژی با استفاده از طراحی مدلهای عددی و یا استفاده از مدلهای عددی تجارتی...

·        صحت سنجی و كالیبره سازی مدلهای فوق در بازه های زمانی و محدوده‌های مكانی یكسان به منظور مقایسه، تعین دقت و كاربری بهینه آنها در پیش‌بیتی‌

·        امكان‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های فصلی با استفاده از شاخص‌های دورپیوند مانند ENSO، NAO، MA، MJO، NCP،NO، ...

·        طراحی مدلهای عددی پیش‌بینی آب و هوا در مقیاس جهانی و یا به اجرا درآوردن مدلهای آماده مانند GCM    

 
آرشیو
لینکستان
تگ های سایت
لینکدونی
صفحات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات